ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,

İşbu aydınlatma metni ile, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Pandora A/S (“Pandora”) ve veri işleyen sıfatıyla hareket eden Pandora Jewelry Mücevherat A.Ş. (“Pandora Türkiye”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak tarafımıza çağrı merkezi vasıtasıyla ulaşmanız dolayısıyla tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğümüz gereğince bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır. Kişisel verileriniz Pandora ve PandoraTürkiye tarafından bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri uyarınca ve hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ve haklarınızın kullanımına ilişkin detaylı bilgilere ise https://tr.pandora.net/ adresinde yer alan ve zaman zaman güncellenen Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarafımıza çağrı merkezi aracılığıyla ulaşmanız sonucu toplanan kişisel verileriniz yapmış olduğunuz görüşmeler kapsamında tarafınıza doğru hitap edilebilmesi, hizmet/işlem güvenliğinin sağlanabilmesi ile bilgilerinizin doğruluğu ve güncelliğinin, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi amacıyla kimlik bilgilerinizin (ad soyadı, TCKN), iletişim bilgilerinizin (e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, varsa Pandora Club üyelik bilgileri) ve sipariş ettiğiniz/satın almış olduğunuz ürüne ilişkin detayların tespiti amacıyla; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Pandora ve Pandora Türkiye tarafından işlenebilecektir.

İşbu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız kapsamında hizmet sunumumuzun iyileştirebilmesi, Pandora ve Pandora Türkiye’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, talep ve şikayetlerinizi takip edilebilmesi,  tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, kalite standartlarımız artırılması kapsamında sizinle iletişime geçilebilmesi, Pandora ve Pandora Türkiye ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Pandora ve Pandora Türkiye tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve zaman zaman güncellenen diğer amaçlarla da işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, az önce açıkladığımız amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Pandora ve Pandora Türkiye’nin iş ortakları, yazılım, mühendislik, hukuk, finans firmaları gibi profesyonel danışmanlar ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir. Açık rıza metni ile ayrıca onay vermeniz durumunda Pandora ve Pandora Türkiye söz konusu amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi Pandora ve Pandora Türkiye’nin yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarına ya da yurt içindeki tedarikçilerinin hizmet sağlayıcılarının yurt dışında olması sebebi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak aktarabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Pandora ve Pandora Türkiye tarafından işlenen kişisel verilerinize dair Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Anılan hüküm gereğince; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, varsa, eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme, KVKK'nın 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, talebiniz üzerine silinmesi ve düzeltmesi için kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomasyon sistemleri vasıtasıyla işlenen verilerin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesinden doğan zararınızın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Pandora ve Pandora Türkiye’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Pandora A/S

E-posta: [email protected]

Adres: Havneholmen 17-19, 1561 Kopenhag V, Danimarka

Veri İşleyen: Pandora Jewelry Mücevherat A.Ş.

E-posta: [email protected]

Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Windowist Tower Sit. No:26/29 Sarıyer/İstanbul